Har tatt valget: – Godt å gjøre noe annet enn å sitte og skrive