Drakamp om reguleringsplanen i et område som er sprengt