Mange får barnehagestøtte sammenlignet med nabokommunene

foto