Mange får barnehagestøtte sammenlignet med nabokommunene