Måneglytt trenger mer stearin – etterspørselen er stor