Monica (39) er ny leder for Vindbjart FK – en av to kvinnelige fotballklubbledere i Agder

foto