Forventer tydeligere føringer på hva som er lov

foto