– Habilitetsreglene har ikke vært håndtert slik de burde

foto