Dømt for å ha gått for langt i en nødvergesituasjon