Barnhager har mye å ta tak i når det kommer til fravær

foto