I sluttspurten med planene om ny gang og sykkelvei

foto