Åpnet 12.000 kvadratmeter nytt næringsareal - Nå har God Driv enda flere leietakere på Sørlandstunet