Vil du gifte deg borgerlig, kan blant andre disse to foreta vigsel