72-åringen var den opplagte kandidaten til vikarjobben