Sak om fradeling av tomt skapte debatt: – Fullstendig uenig