Uenige om fordeling av kostnader i «gjerde-saken»

foto