Svimlende inntekter for Agder Energi i første kvartal