Da den kommunale stiftelsen skulle bygge, fritok kommunen fra å nabovarsle