Har fått enorm støtte, men takket nei til «forsoningsmøte»

foto