Får ikke lov å privatisere snuhammer. Må rive ulovlig gjerde