Ønsker ikke næring på tomta – mener det er urealistisk å få inn en aktør

foto