Fylkeskommunen sier ja til Nav-flytting til Hunsøya

foto