Rådmannen mener familie må betale for mye for landbruksarealer