– Vi frykter å være i midlertidige moduler på ubestemt tid