Hverken kommunen eller AKT kan svare om skoleskyss