Etter at kommunestyret tidligere i år bestemte nøyaktig hva de vil bygge, har en arkitekt sett på planene.

Det er ifølge arkitekten beregnet at avlastningshjemmet vil koste ca. 48 millioner kroner.

For dette får man et bygg med 5 rom og 1 leilighet, med opsjon på 2 leiligheter.

Fra før hadde politikerne satt av 39,5 millioner kroner, men med bygget kommunestyret vil ha, mister man også en del støtte fra Husbanken, som gjør at kommunen må ut med mer penger.

Mankoen vil bli på 17,5 millioner kroner, ifølge beregningene i kommunens tertialrapport.

Avlastningshjemmet skal bygges ved Menighetshuset, og skal etter planen stå ferdig i 2023.