To personer utsatt for vold – flere mindreårige involvert