Partikollega fremmet ordførerens område i kommuneplanen

foto