Rundttur forbi Lolandsvannet på gamle slåttemarker

foto