– Grunn til forventninger om god vekst i næringslivet

foto