Stinn brakke da senteret åpnet: – Stas at det kommer til Vennesla