Ligger nede for telling: Håper å få drahjelp av NRK-serie