Eldrerådet føler seg forbigått i sak om heis på Herredshuset