Mistenkes for å ha kjørt ruset etter han traff møtende bil