Avfall Sør vil begrense hvor ofte man kan levere søppel gratis – politikerne var ikke enige