Mener nedleggelse strider med regjeringens føringer

foto