Vurderer å droppe Venneslaheia øst i ny kommuneplan

foto