Signe Marie Rølland

Journalist

Vennesla Tidende har tidligere skrevet om en elgpåkjørsel 24. mai da en kvinne kom fra Ålefjær på fylkesvei 452 og kjørte mot Vennesla. I 80-sonen, et par hundre meter før Piningen, smalt det. Elgpåkjørselen skjedde ved nitiden om morgenen.

– Det bør absolutt settes opp fareskilt her. Det bør ikke være slik at bilister må bli drept eller alvorlig skadet etter sammenstøtet med en hjortevilt før det skjer. Det er mye trafikk på strekningen, sier kvinnen til Vennesla Tidende.

Denne viltpåkjørselen er ikke den første i Vennesla kommune. Bare det siste året, fra juni 2021 til juni 2022, har 19 hjortevilt blitt påkjørt av bil eller tog i kommunen, ifølge Hjorteviltregistreret. De siste 10 årene er antallet 151, fordelt på 58 elg, 92 rådyr og 1 hjort. Det har vært tre påkjørsler ved Piningen det siste året.

– Jeg er glad det gikk så bra som det gjorde. Jeg har fått høre av profesjonelle folk at det er rart elgen ikke gjennom ruta, og at jeg har vært heldig. Jeg kommer ikke til å kjøre der i 80 kilometer i timen lenger, nå som jeg vet at der elgtråkk der, sier hun.

foto
Om morgenen 24. mai smalt det da en elg kom ut i veibanen foran en bil. Foto: Christopher Johansen

– Skal ringe politiet

Ved viltpåkjørsler skal bilisten alltid ringe politiet på 02800 med en gang, som igjen varsler kommunens ettersøksjegere direkte. De rykker da ut for å finne skadde dyr eller ta hånd om døde dyr.

Jon Arild Albrektsen var på stedet som ettersøksjeger for Vennesla kommune etter elgpåkjørselen 24. mai. Den skal ha skjedd rett over kommunegrensen til Kristiansand.

– Det bør absolutt settes opp skilt der. Strekningen ved Piningen er meget farlig med tanke på påkjørsel av elg og rådyr, og det er flere tråkk i nærheten. Folk bør kjøre forsiktig på denne strekningen for dyrene kommer så fort at man ikke har sjanse til å unngå å treffe dem, sier han.

Fagansvarlig for trafikksikkerhet og skilting i Agder fylkeskommune, Joakim Håland, sier at han ikke kjenner ikke til denne påkjørselen eller vilttråkk i området.

– Det viltforvaltningen som vurderer om det er særskilt stor fare der, og isåfall er det vi som setter opp skilt. Jeg kjenner ikke til at vi har fått noen henvendelser om fareskilt for vilt på denne strekningen, sier Håland.

– Dersom vi får henvendelser om stor fare for påkjøring av elg, kontakter vi og ber viltforvaltningen om en uttalelse, det er de som har best kunnskap om hvor det oppholder seg mest vilt langs vegen og hvor elgetråkkene går. Dersom de mener det er stor fare for at vilt oppholder seg i eller ved vegbanen, setter vi opp fareskilt, legger han til.

foto
– Plutselig var hele frontruten dekket av elg, sa kvinnen etter påkjørselen. Foto: Christopher Johansen