Jaktet nye ideer i Oslo for å gjøre hverdagen til de eldre bedre

foto