– Det kommer mye regn, og dette kan få store konsekvenser. Det kan bli omfattende oversvømmelser og stengte veier, forteller Ina Storteig, vakthavende hydrolog ved flomvarslingen hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Fædrelandsvennen.

Onsdag skrev VT at det var sendt ut farevarsel for regn på grunn av at det er ventet mellom 60 og 100 millimeter nedbør enkelte steder fra torsdag ettermiddag til fredag ettermiddag.

På grunn av dette er et også ute et varsel for jord-, sørpe- og flomskredfare.

Torsdag oppgraderte NVE flomvarselet fra gult til oransje nivå.

Det er spesielt kystnære områder i Agder, Telemark og Vestfold som antas å få veldig mye nedbør og dermed ha størst fare for flom, men varselet gjelder også for Vennesla.

Meteorologisk institutt skriver at det er fare for omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Flom kan føre til stengte veier og bruer, og det kan bli overvann i tettbygde områder.

Økningen ventes i løpet av torsdag og fredag på grunn av mye regn og snøsmelting. Det er ikke satt noe sluttidspunkt på farevarselet foreløpig. Det er ventet mye nedbør til og med søndag.

Kraftige nedbørsmengder er på vei nordover fra Skagerrak torsdag ettermiddag. Foto: skjermdump yr.no

Folk anbefales til å rense stikkrenner, kummer og andre vannveier slik at vannet kan renne uhindret. Man bør sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder, og holde seg oppdatert på situasjonen.

– Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser, står det videre i farevarselet.

Slik så det ut på riksvei 9 ved Stemmen torsdag ettermiddag. Foto: Statens vegvesens trafikkamera