Har satt ut 17 hjertestartere for allmennheten – to av dem i Vennesla