Julemesse flytter fra idrettshall til kirkebygg

foto