Disse veiene skal vegvesenet asfaltere i sommer

foto