Krevende grunnforhold fører til ytterligere forsinkelser

foto