Krevende grunnforhold fører til ytterligere forsinkelser