Tilbudet i skoler og barnehager ikke påvirket av høyt sykefravær

foto