I dag er det slik at hvis en vare går i stykker før reklamasjonstiden utløper, kan du klage gratis til Forbrukerklageutvalget.

Nå foreslår Barne- og familiedepartementet å innføre et klagegebyr på 1243 kroner. Om for eksempel reparasjonen av vaskemaskinen koster under 5000 kroner, kan du ikke klage til utvalget i det hele tatt.

Dette for å redusere antall klager som sendes til Forbrukerklageutvalget, hvor ventetiden i dag er rundt to år.

Men direktøren i Forbrukerrådet synes forslaget er ualminnelig dårlig:

– Forslaget vil gjøre det dyrere å være forbruker, føre til færre reparasjoner og gi oss et mindre bærekraftig samfunn. Det bør åpenbart legges tilbake i skuffen, eller aller helst skrotes fullstendig, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet .

Dette fremmer bruk og kast.

Inger Lise Blyverket Direktør Forbrukerrådet

Mange kvier seg

–  Vi vet at mange forbrukere kvier seg for å klage. Å innføre gebyr og verdigrenser hever denne terskelen betydelig. Det finnes da heller ikke dårligere tidspunkt å innføre noe slikt enn nå, midt under en dyrtid, sier Inger Lise Blyverket på egen nettside.

– Ved å heve terskelen for å klage, ender forbrukeren fort opp med å kjøpe nytt fremfor å klage. Hvis vaskemaskinen kostet 5000 kroner, er det sjelden reparasjonen vil koste mer enn selve produktet. Dette fremmer bruk og kast, og har opplagt en negativ effekt på miljøet.

Direktør Inger Lise Blyverket ber departementet trekke forslaget. Foto: Forbrukerrådet

Lite miljøvennlig

Det betyr at hvis vaskemaskinen din kostet mindre enn 5000 kroner, skal du ikke ha rett til å klage.

Departementets forslag innebærer en verdigrense som vil avskjære krav under 5000 kroner fra behandling, og dermed muligheten til å få en rettskraftig beslutning om forbrukeren eller den næringsdrivende har rett.

Forbrukerrådet mener også at den lange saksbehandlingstiden i Forbrukerklageutvalget er uakseptabel og at noe må gjøres, men ber departementet trekke forslaget:

Foreslår heller gebyr

– Her bør departementet snu på forslaget og heller ilegge næringslivet gebyrer for saker som ender hos Forbrukerklageutvalget. Det er tross alt de som selger produktene det klages på, sier Blyverket.

Dersom selger vet at det det kan vanke saksbehandlingsgebyr, vil de også få et ekstra argument for finne gode løsninger med forbruker, påpeker Forbrukerrådets leder.

– Vi vil gjerne høre fra deg, sier Tone Lensebakken og Liv Ekeberg, som skriver forbrukersaker for de 8 avisene i Polaris Media Sør. Foto: PM Sør

Tips oss!

Vi vil gjerne høre om dine opplevelser som forbruker. Send epost: forbruker@pmsorno

PS: Du har kildevern hvis du ikke ønsker at vi skal bruke ditt navn i en eventuell sak vi lager.