Sparetiltak: Ber om mulighet til å senke temperaturen blant annet her