Praksis førte til elevbedrift – nå skal bedriften videreføres