Revisjonen kritiserer kommunens jobb i saken om råteskader på Kulturhuset