Kjemper for å overleve - ber om å få kjøre øl på døra