Eiendomsutvikler er igjen Venneslas klart rikeste mann